Brandschilderen

Brandschilderen is een eeuwenoude techniek om afbeeldingen op glas aan te brengen. Al in de vroege middeleeuwen werden grote kerkramen gemaakt van gebrandschilderd glas waarop bijbelse voorstellingen werden afgebeeld. Gebrandschilderd werk laat zich bij uitstek combineren met glas-in-lood.

Hieronder een aantal voorbeelden door mij ontworpen gebrandschilderde ramen: